Welk talent zoek je (overzicht)

Hieronder staan in Engelse volgorde alle talenten met een korte beschrijving. Als je de naam van het Engelse talent achter: www.talentalskracht.nl/XXXXX typt, krijg je de volledige pagina met uitleg. De letter achter de Nederlandse naam geeft het domein aan: Invloed, Relatie, Executief of Strategisch.

Strength/talent                            Kenmerken van mensen bij wie dit talent dominant is…

Achiever   E                                  Zeer hard werkende doorzetter. Veel bevrediging uit druk zijn en het af krijgen.

Prestatiegerichtheid 

Activator    I                                  Maakt dat het gebeurt. Zet gedachten om in actie. Snelle beslisser. Ongeduldig.

Actiegrichtheid 

Adaptability   R                             Gaat graag met de stroom mee. Hier-en-nu. Neemt het zoals het komt. Flexibel.

Aanpassingvermogen 

Analytical   S                                Zoekt naar redenen en oorzaken. Wil alle factoren van invloed doordenken.

Analytisch 

Arranger       E                              Organiseert. Dirigeert plannen en agenda’s. Blijft alles optimaliseren. Flexibel.

Organisatievermogen

Belief       E                                   Sterke niet veranderbare waarden. Wordt gedreven door een doel /bedoeling.

Overtuiging 

Command      I                             Heeft charisma. Neemt in een crisis de controle over en besluit dan vaardig.

Sturingskracht 

Communication    I                       Kunnen gedachten goed uitdrukken. Geschikt als gesprekspartner en presentator.

Communicatie 

Competition            I                     Meet succes af aan de prestaties van anderen. Wil de 1e zijn. Speelt en wint graag.

Competitie 

Connectedness         R                 Alles staat in verband met elkaar. Ziet de verbanden. Niets gebeurt zomaar.

Verbondenheid 

Consistency           E                    Je hoort alle mensen gelijk te behandelen. Maakt/handhaaft daar de regels voor.

Onpartijdigheid 

Context                  S                     Denkt graag aan het verleden. Begrijpt het nu vanuit onderzoek van het verleden.

Contextueel 

Deliberative           E                     Serieus en voorzichtig bij het nemen van besluiten. Ziet (alle) beren op de weg.

Behoedzaamheid 

Developer            R                      Ziet en cultiveert potentieel in anderen. Ziet elke verbetering en geniet daarvan.

Aanmoediging 

Discipline             E                      Houden van routine en structuur. Creëert een duidelijke orde in zijn wereld.

Discipline 

Empathy           R                         Voelt de gevoelens van anderen aan door zich in diens situatie te verplaatsen.

Empathie 

Focus             E                           Kiest een doel en houdt daar – al corrigerend – aan vast. Eerst prioriteit, dan actie.

Focus

Futuristic           S                        Geïnspireerd door de toekomst /wat kan zijn. Visie op de toekomst geeft energie.

Toekomstgerichtheid 

Harmony        R                           Zoekt consensus. Houdt niet van conflict. Zoekt naar gemeenschappelijkheden.

Harmonie

Ideation         S                            Gefascineerd door ideeën. Ziet de connecties tussen verschillende fenomenen.

Ideeënvorming

Includer       R                              Accepteert vreemden. Voelt aan wie niet betrokken wordt, en betrekt hem erbij.

Saamhorigheid 

Individualization     R                   Ziet unieke talenten van individuen en ook hoe ze goed kunnen samenwerken.

Individualisering 

Input     S                                    Hongert naar kennis. Verzamelt en slaat allerlei soorten informatie (vormen) op.

Input 

Intellection     S                           Kenmerkend is de intellectuele activiteit. Introspectief. Houdt van discussies.

Intellect 

Learner    S                                 Wil graag leren en blijvend verbeteren. Het proces van leren staat centraal.

Leergierigheid 

Maximizer     I                            Zoekt de kracht van mensen. Wil mensen en groepen excellent maken.

Maximalisering 

Positivity        R                           Is besmettelijk enthousiast. Vrolijk. Neemt je mee in zijn opwinding over plannen.

Positivisme 

Relator        R                             Houdt van diepe vriendschappen. Wil graag met vrienden werken aan een doel.

Relatievorming

Responsibility     E                     Psychologisch eigenaar. Pakt door. Stabiele waarden: eerlijkheid en loyaliteit.

Verantwoordelijheidsbesef

Restorative     E                         Probleemoplosser. Ziet snel waar het probleem door komt en repareert het.

Hersteldrang 

Self-assurance      I                  Heeft een goed intern kompas. Is vol vertrouwen dat hij zijn leven goed bestuurt.

Zelfverzekerdheid 

Significance         I                    Wordt graag gezien als erg belangrijk. Is onafhankelijk. Zoekt erkenning.

Significantie 

Strategic        S                          Ziet van elk scenario de relevante patronen en issues. Creëert snel een alternatief.

Strategisch 

Woo       I                                 Houdt van de uitdaging nieuwe mensen te ontmoeten en te winnen. IJsbreker.

Woo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis e-book over jouw talenten

Laat je e-mailadres achter en krijg het gratis e-book over al jouw 34 talenten. En regelmatig een nieuwsbrief over Talent als kracht.

Dank je wel. Je e-book komt er aan.

Pin It on Pinterest